Image

09.00 uur

Ontvangst en gelegenheid tot netwerken

09.45 uur

Opening door de dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen
09.50 uur

In 2017 werd een record aan kapitaal geïnvesteerd in zorgvastgoed, voor 2018 geven beleggers aan in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben. Dit biedt financiële kansen voor de zorgaanbieders:

  • Waarop letten deze beleggers als ze Nederlands zorgvastgoed aankopen? Welke criteria hanteren ze?
  • Wat zijn hun aanvangsrendementen?
  • Welke eisen stellen ze aan de zorginstelling?
  • Hoe krijg je een goede business case voor een zorggebouw?
  • Is de vastgoedloze zorginstelling de toekomst?

10.30 uur

 
Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem en de Liemers. Voor haar hoofdlocatie in Arnhem is een grootschalig vernieuwbouwprogramma in uitvoering waarbij werkprocessen worden veranderd, nieuwe technologieën ingepast worden en het gebouw en de installaties volledig worden gerenoveerd, gerevitaliseerd en uitgebreid. Dit alles ‘met de deur open’. Er wordt dus niet terug geschaald in productie. Hoe pak je dit aan in een tijd dat er schaarste op de arbeidsmarkt op treedt, prijzen stijgen en opdrachtnemers niet meer tegen elk risico een werk willen maken?

11.00 uur

Netwerkpauze
11.30 uur

 ’s Heerenloo is de grootste aanbieder van gehandicaptenzorg in Nederland en beschikt over veel vastgoed, waaronder rijksmonumenten. Om de vastgoedportefeuille up to date te houden hebben zij een gestandaardiseerd huisvestingsconcept ontwikkeld. Financiële-, technische- en functionele aspecten worden daarin meegewogen net als de gebruikerservaringen van cliënten en personeel.

  • Wat houdt het nieuwe huisvestingsconcept precies in?
  • Wat is het belang van standaardisatie?
  • Hoe integreer je duurzaamheid en betaalbaarheid?
  • Hoe zorg je ervoor dat het vastgoed over 10 tot 20 jaar ook nog bruikbaar is?

12.00 uur

 Rabobank zet de komende jaren zwaar in op verduurzaming van zorgvastgoed. Hiervoor is 400 miljoen euro gereserveerd. Verduurzaming gaat daarbij verder dan energielabels. Focus ligt op investeren in vitale gemeenschappen. Een toonaangevend voorbeeld daarvan is Park Vossenberg van Stichting Maasduinen. Een ‘dorp in een dorp’ en daarmee een centrale ontmoetingsplek in Kaatsheuvel. Samen met Stichting Maasduinen geven ze hun visie op duurzaam (zorg)vastgoed aan de hand van deze praktijkcase: hoe kom je tot duurzaam (zorg)vastgoed? Waar let de bank op? Welke obstakels kom je tegen? Wat zijn de lessons learned? 

12.30 uur

Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken

14.15 uur

Netwerkpauze
15.45 uur

Rijksbouwmeester Floris Alkemade ziet vergrijzing niet als probleem, maar als een uiterst welkome ontwikkeling. Ook verouderd vastgoed biedt volop kansen, zoals het ombouwen van leegstaand vastgoed tot zelfstandige, kleinere woonruimtes. Het mengen van ouderen en jongeren kan daaraan bijdragen. Door het initiatief WHO CARES zijn er creatieve oplossingen gevonden die de rijksbouwmeester met u deelt.

16.15 uur

Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen