Image

KennisSESSIES

Er zijn twee rondes met kennissessies, per sessieronde volgt u 1 kennissessie. U kunt zelf kiezen waarin u zich wilt verdiepen.
De volgende onderwerpen en praktische oplossingen komen aan bod. 

Sessieronde 1

De financiers van zorgvastgoed in zowel de cure als de care zijn in toenemende mate geprofessionaliseerd in het beoordelen van business cases van zorginstellingen. Ralph Poulssen heeft ruim 10 jaar ervaring in het structureren van plannen die wél langs de kredietcommissies komen. Samen met u zal hij in deze workshop de do’s en don’ts rondom het financieren van zorgvastgoed behandelen en welke risico’s u loopt wanneer u geen strak proces voert en vooraf niet de juiste vragen stelt.

U leert:

 • Welke mogelijkheden heeft uw organisatie om uw vastgoed plannen te realiseren en de betaalbaarheid te optimaliseren.
 • Waar moet uw organisatie rekening mee houden om de beschikbare financieringspartijen optimaal te informeren en de slagingskans van uw vastgoedplannen te vergroten.
 • Hoe ziet het samenspel van verschillende financieringsmogelijkheden in uw sector eruit en hoe neemt u dat mee in uw eigen specifieke situatie.

Ralph Poulssen, Head of Health Care & Public Debt Advisory EY Montesquieu

 Het grip krijgen en sturen op risico’s en rendement in de veranderde vastgoedportefeuille is een enorme uitdaging voor zorginstellingen. Bestuurders en toezichthouders wensen ‘in control’ te zijn. In deze workshop worden aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden uit de cure en care concrete handvatten gegeven hoe je sturingsinformatie kunt genereren, huidige aanbesteding- en bouwrisico’s kunt beheersen, toekomstbestendige vastgoedportefeuille kunt opbouwen en je organisatie hierop kunt inrichten.

U leert:

 • Corporate real estate management inrichten in de zorgorganisatie
 • Risico- en rendementsbeheersing in de vastgoedportefeuille
 • Leren van praktijkvoorbeelden uit de cure en care

Ron van Bloois, Domeinleider Zorg/Sr. consultant HEVO en René Lolkema Sr. Consultant HEVO

In deze sessie maakt u kennis met een bijzondere samenwerking tussen een corporatie en een ouderenzorgorganisatie. Deze samenwerking maakt oplossingen mogelijk  voor alle relevante thema’s en zorgen bij het ouder worden. Eenzaamheid en afnemende mobiliteit, flexibele zorg en veiligheid  in verschillende gradaties voor iedereen bereikbaar. Dat alles passend binnen de nieuwe Woningwet en rekening houdend met het scheiden van wonen en zorg.

In deze sessie leert u:

 • Hoe oude seniorencomplexen en verzorgingshuizen ingezet kunnen worden om tegemoet te komen aan de thema’s die spelen bij het ouder worden.
 • Hoe de senior optimaal ondersteund kan worden in de zoektocht naar een nieuw woonzorgarrangement.
 • Do’s and don’ts om dit tot een succes te maken.

Pascale Bartels, Directeur WoonincPlusVitalis

Stichting Urgenda realiseert met het initiatief ZonOpZorg zonnepanelen voor zorgorganisatie zonder dat zij investeren  maar er wel van profiteren. Energielabels verbeteren en met crowdfunding biedt het een unieke kans voor het zorghuis om een geheel nieuw lokaal netwerk aan zich te binden. Behalve dit ‘cadeautje’ voor de buurt, familie en de bewoners biedt de EnergieStrijd een leuke (vervolg)stap om maandelijks flink energie te besparen en met behoud van comfort.

Tijdens de workshop zullen we praktijkvoorbeelden bespreken en laten zien waarom afgelopen jaar al 20 andere zorgorganisaties meedoen met ZonOpZorg en dit jaar nog meer!

U leert:

 • Hoe u uw buurt, personeel en bewoners op een leuke manier in het zonnetje zet en zelf kan profiteren van de zonne-energie
 • Hoe u samen met de omgeving integrale verduurzamingstappen kan zetten en crowdfunding kan helpen om kosteloos uw energielabels te verbeteren
 • Wat u morgen en komende winter (in wedstrijdvorm) kan doen om behoorlijk wat energie en daarmee kosten te besparen

Christiaan Kuipers, Projectleider Verduurzaming Zorg & Circulaire economie,  Urgenda

Samen met haar klant gaat Tunstall in op nieuwe dienstverleningsmodellen met
ruimte voor innovatie in zorgvastgoed. De klant deelt de visie op innovatie met de wens toekomstbestendige zorg te leveren onafhankelijk van de (intra en extramurale) omgeving. Teven lichten zij toe wat zij hierin verwachten van hun technologie partners. Eer wordt geschetst hoe een Managed Service model voor monitoring en alarmering hierbinnen past en deelt het toekomstbeeld van Tunstall over wonen van vandaag en morgen.

U krijgt:

 • Toekomstbestendige visie op zorgvastgoed
 • Verruimde blik op dienstverleningsmogelijkheden van innovatieve monitoring en alarmering
 • Mogelijkheden van uitbestedingsmodellen

Mark van der Pluym, directeur Tunstall

Sessieronde 2

 

‘Leven zoals je dat altijd hebt gedaan’ Het is een gevleugeld begrip in ‘Zorgland. Ook waar het mensen met een intensieve zorgvraag betreft. Maar hoe geef je daar daadwerkelijk inhoud aan, zonder te vervallen in institutionele oplossingen.

In deze sessie leert u:

 • Wat een woonconcept is voor mensen met een ondersteuningsvraag
 • Hoe u aansluit bij de persoonlijke leefbehoeften van mensen
 • Hoe u ervoor zorgt dat huisvesting betaalbaar is bij scheiden van wonen en zorg

Henk Vonk, directeur, eigenaar FAME Groep

In deze sessie maakt u kennis met de zorgwereld van morgen. Op welke wijze wordt er waarde toegevoegd voor de klant en uw organisatie? Tijdens deze bijeenkomst passeren een aantal sociale en technologische trends de revue. Daarnaast wordt uitleg gegeven omtrent het AAG Scenario Canvas. Deze tool helpt u bij scenarioplanning en kan ingezet worden voor het nemen van strategische beslissingen, het ontwikkelen van nieuwe (woon-/zorg-) concepten, voor visievorming of om veranderingsprocessen in beeld te brengen. Bent u erbij?

In deze sessie leert u:

 • Woon/zorg concepten ontwikkelen vanuit klantperspectief
 • Kennis maken met scenarioplanning
 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

Roger Boersma | Strateeg, AAG

Laura Seckel | Conceptontwikkelaar, AAG

Rijnstate is voornemens om in samenwerking met de provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Alliander en Burger’Zoo een lokaal warmtenet te realiseren in Arnhem Noord. Tijdens deze workshop nemen wij u mee van ambitie en visie naar de dagelijkse praktijk en hobbels die genomen moeten worden om een dergelijke ambitie te realiseren.

U leert:

 • Organisatie
 • Contracten
 • Interpretatie van richtlijnen (techniek)

Willem-Jan Hanegraaf, hoofd bouwbureau en programmamanager vernieuwbouw van het Rijnstate ziekenhuis

Mirjam Kok, Adviseur Vastgoed, Rijnstate ziekenhuis

Tijdens deze kennissessie leert u op welke wijze u de ambities uit de Green Deal Duurzame Zorg op praktische wijze kunt realiseren in uw organisatie. R-ffect BV heeft bij verschillende zorginstellingen de ambities uit de green deal tot concrete verduurzaming gebracht en laat u diverse voorbeelden zien die u helpen uw eigen ambitie waar te maken! Daarnaast komt de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 eraan. Wat betekent dat voor u?

U leert:

 • Welke instrumenten heb ik nodig voor concretisering van de green deal in mijn organisatie?
 • Waarmee haal ik het snelste duurzaam resultaat?
 • Hoe maak ik gebruik van de milieuthermometer zorg, en hoe behaal ik mijn certificering?

Roel Habraken, Directeur/ vastgoed adviseur, R-ffect