SPREKERS
Floris Alkemade | Rijksbouwmeester

Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau OMA, waarvan de laatste 7 jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw. Sinds 2008 leidt Floris Alkemade zijn eigen bureau FAA met projecten in binnen- en buitenland. Met FAA werkt hij onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, waaronder de herontwikkeling van het 600 meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs. Floris Alkemade was 11 jaar verbonden als gast-hoogleraar aan de Universiteit van Gent en sinds 2014 is Floris Alkemade lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Sinds september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester. Hij combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst. Daarnaast is hij samen met de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck de curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) in 2018 en 2020.

Roeland Brouns | directeur vastgoed, 's Heeren Loo

Roeland Brouns (1960) is directeur vastgoed bij ’s Heeren Loo. Hij houdt zich al 20 jaar gepassioneerd bezig met zorgvastgoed. Na het afronden van zijn Bouwkunde-studie aan de TU-Delft is Brouns korte tijd actief bij de overheid met Rijksvastgoed. Zijn professionele ontwikkeling vervolgt hij in de profit-sector. Bij Hevo b.v. houdt hij zich bezig met risicodragend bouwprojectmanagement, ontwikkelingsvraagstukken, strategische advisering en consultancy. Hij is hier al voornamelijk actief in de maatschappelijk sectoren en richt zich steeds sterker op het zorgvastgoed. In 2008 maakt Brouns de overstap naar zorgaanbieder Ipse de Bruggen. Hier is hij verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille en naderhand ook voor het Facilitair Bedrijf. In 2016 start hij bij ’s Heeren Loo als directeur vastgoed. Hij stuurt een team van 40 mensen aan met een landelijke vastgoed portefeuille van circa 1000 panden. 60% hiervan is eigendom en 40% is huur. Brouns heeft een sterke focus op de verbinding tussen de vraag en de behoefte van cliënt of bewoners en de huisvestingsoplossingen. Niet alleen voor de korte termijn maar juist ook vanuit het perspectief voor de lange termijn. Dit vraagt om een continue professionele doorontwikkeling waarbij kennisuitwisseling en samenwerking zowel in- en extern essentieel zijn. Hiermee geeft hij invulling aan de drie beloften van ’s Heeren Loo, te weten: ‘Een goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de medewerker en een duurzaam gezonde organisatie’.

Sébastien Berden | Head of Healthcare,  Cofinimmo NV

Sébastien Berden begon zijn loopbaan in 1998 als financieel auditor bij KPMG. In 2001 trad hij toe tot het Corporate Finance-team van KPMG om Belgische en buitenlandse klanten te adviseren over onderwerpen die verband houden met fusies en overnames, strategische bedrijfsplanning en investeringsbeslissingen. Hij kwam in 2004 bij Cofinimmo en leidde de ontwikkeling van Cofinimmo in de gezondheidszorg. Nu is Sébastien verantwoordelijk voor de activiteit van Cofinimmo in de gezondheidszorgsector en beheert een portefeuille van ongeveer 140 gebouwen verspreid over België, Frankrijk, Duitsland en Nederland . Hij is lid van het Directiecomité van Cofinimmo en is voorzitter van de Franse dochter van Cofinimmo. Sébastien heeft een Master in Toegepaste Economie (Universiteit Antwerpen), is gecertificeerd financieel analist en voltooide het PLD-programma aan de Harvard Business School. Hij is momenteel bezig met het afronden van een postacademische opleiding Hospital Management aan de UCL.

Willem-Jan Hanegraaf | Programmadirecteur Bouw,  Rijnstate

Willem-Jan Hanegraaf (1978) heeft in de afgelopen 15 jaar ruim ervaring opgedaan in project- en programma management in de gezondheidszorg en meer specifiek binnen ziekenhuizen. Na het afronden van zijn studie heeft Willem-Jan een breed scala aan project- en lijn (interim) functies ingevuld voor zowel opdrachtnemers, adviseurs als opdrachtgevers.
Na een periode van 3 jaar waarin hij diverse interim opdrachten vervulde voor deze organisatie is Willem-Jan sinds 2014 in dienst van ziekenhuis Rijnstate waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het opstellen van de lange termijn huisvestingstrategie, het integrale vernieuwbouwprogramma, voor de aansturing van het projectbureau. Tranche 1 van het vernieuwbouwprogramma omvat momenteel een opgave van ca. € 150 miljoen euro en is globaal gestoeld op vijf pijlers, nieuwe werk/zorg- en patiëntprocessen, nieuwe facilitaire processen, ICT & Medische Techniek inventaris, inhuizing & inrichting en bouw & installaties

Suzanne van Hoeve | Sectorspecialist Gezondheidszorg, Rabobank

Suzanne van Hoeve is als Sectormanager Gezondheidszorg verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening aan zorgbedrijven. Zij geeft advies bij strategische (vastgoed)vraagstukken met name in de care-sector. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor visie-, beleid- en kennisontwikkeling binnen de Rabobank en onderhoudt zij de contacten met brancheorganisaties, ministeries en zorgverzekeraars.

Mirjam Kok | Adviseur Vastgoed, Rijnstate 

Mirjam Kok (1988) heeft na het afronden van haar studies (Facility Management & Planologie) ervaring opgedaan als business analist binnen de vastgoedafdeling van Philips. Sinds 1 februari is Mirjam in dienst van ziekenhuis Rijnstate in de rol van adviseur vastgoed. Momenteel is zij (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van de lange termijn huisvestingsstrategie. Het ziekenhuis Rijnstate heeft 4 locaties (Arnhem Noord, Arnhem Zuid, Zevenaar en Velp). Op de hoofdlocatie van Rijnstate (Arnhem Noord) is er sprake van een tekort aan vierkante meters. Op de overige locaties is er sprake van een overschot (leegstand). De scheefstand in de vastgoedportefeuille van Rijnstate vraagt om een kritische kijk op huisvesting, rekening houdende met de trends en ontwikkelingen in de zorgsector (denk aan digitalisering, hospital @home).

Ron van Bloois | Domeinleider Zorg/Sr. consultant, HEVO

Ron van Bloois werkt graag op het snijvlak van het primaire proces van de gezondheidszorg (cure en care) en de (strategische) vertaling naar de vastgoedportefeuille, met sterke focus op de financiering van het vastgoed en de duurzaamheid van de oplossing. Ron is tevens als docent verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.

René Lolkema | Sr. Consultant,  HEVO

René Lolkema is een ervaren vastgoedadviseur met ruime ervaring in de profit en non-profit sector. De verbinding maken tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau ziet René als de uitdaging. Zijn ervaring in corporatieland met CREM past hij graag toe in de zorgsector.

Ralph Poulssen | Head of Health Care & Public Debt Advisory, EY Montesquieu

Ralph Poulssen is sinds 2006 actief in de zorgsector en heeft ruim 100 zorg instellingen begeleid bij het uitwerken van hun (vastgoed)business cases om tot een financieel optimale strategie te komen, zodat een financiering (in welke vorm dan ook) haalbaar wordt. Zijn doelstelling is om het voor elke instelling mogelijk te maken - door financieel strategische ondersteuning – om hun vastgoedplannen ook daadwerkelijk te realiseren.

Christiaan Kuipers | Projectleider ZonOpZorg & Circulaire economie, Urgenda

Christiaan Kuipers is projectleider binnen Urgenda en verantwoordelijk voor het verduurzamen van de zorgsector. Met concrete projecten als ZonOpZorg, de Energiestrijd en Quick Scan’s biedt hij zorgorganisaties handvaten om te ervaren dat verduurzaming (van vastgoed) financieel aantrekkelijk is, kán en juist leuk is, zowel voor de zorgorganisatie, personeel en bewoners, als voor de wijk en omwonenden!

Afgelopen jaar werd bekend dat 14.000 zonnepanelen bij 20 zorgorganisaties aangebracht gaan worden via het initiatief ZonOpZorg. En een zorgorganisatie hoeft daar niets voor te doen of te betalen. De Energiestrijd realiseert in de vorm van een wedstrijd met en door bewoners en personeel in de wintermaanden een besparing van gem. 5200 euro per locatie zonder enige investering. De meerwaarde van lokale activatie, verduurzaming van onderop én van bovenaf, en op een leuke manier initiatieven met personeel, bewoners en omwonenden organiseren biedt veel meer dan de voorgaande zorgorganisatie vooraf dachten.

Pascale Bartels | directeur, WoonincPlusVitalis

Pascale Bartels is directeur bij WoonincPlusVitalis. Zij wil door het aangaan van samenwerkingen de dienstverlening van het klantencentrum WoonincPlusVitalis doorontwikkelen. Altijd op zoek naar mogelijkheden om te innoveren in woonzorgoplossingen om écht iets voor kwetsbare ouderen te kunnen betekenen. Haar jarenlange ervaring in de corporatiesector komt goed van pas. Evenals haar persoonlijke betrokkenheid bij andere maatschappelijke initiatieven.

Henk Vonk | directeur, eigenaar FAME Groep 

Henk Vonk is directeur en eigenaar van FAME Groep en is binnen de directie verantwoordelijk voor projecten, marketing en verkoop. Op projectniveau is Henk met name betrokken bij huisvesting- en ontwikkelstrategie. Met een achtergrond op het gebied van internationale marktkunde en bedrijfskunde heeft hij een uitgesproken marktgerichte benadering van de ontwikkelopgaven.

Roger Boersma | Strateeg, AAG 

Roger heeft een achtergrond in architectuur, stedenbouw en vastgoedkunde. Hij is betrokken geweest bij meerdere nationale en internationale projecten met naam en faam waaronder living lab Strijp-S. Roger adviseert en faciliteert organisaties in wonen, zorg en welzijn. Dit met het oog op de slimme zorgomgeving van morgen. Het zogenaamde woonzorglandschap 2.0.

Laura Seckel | Conceptontwikkelaar, AAG

Met ruim 12 jaar ervaring in de sector van wonen en zorg helpt Laura Seckel organisaties relevante, onderscheidende en geloofwaardige (realistische) woonzorgconcepten te ontwikkelen. Concepten die meerwaarde creëren voor de klant én de organisatie. In essentie gaat het om de vraag: wat is voor mensen belangrijk en hoe kan de omgeving daaraan bijdragen? We halen informatie en inzichten op over klant en markt en ondersteunen organisaties bij het maken van keuzes en zetten we eenieder in hun kracht.

Martin van de Ruit | Bestuurder, Stichting Maasduinen

Martin van de Ruit werkt vanaf januari 2016 als bestuurder van Maasduinen. Hij is een bewogen, innovatieve bestuurder met een hart voor de zorg. Hij heeft een brede ervaring bij verschillende zorgaanbieders. Zo werkte hij als Directeur van Pieter van Foreest in Delft en Directievoorzitter van Pantein Care in Boxmeer. Daarvoor bekleedde hij diverse managementfuncties bij DELA. De Ruit volgde de opleiding MBA veranderkunde, leiderschap aan de Business School Nederland en onlangs een Masterclass Leiderschap en strategie. Martin van de Ruit verzorgt verschillende nevenactiviteiten, zoals vice-voorzitter van de Raad van toezicht van De Meent Groep in Den Bosch en lid van de Raad van Toezicht van SKOHO in Veldhoven.

Mark van der Pluym | directeur Tunstall

Mark van der Pluym is, na een lange carrière bij Tunstall in verschillende management rollen, verantwoordelijk voor de aansturing van Tunstall Nederland en België. Met een visie op veiligheid en vrijheid voor ouderen en mensen met een chronische aandoening en met focus op integrale dienstverleningsmodellen en digitaliseringsvraagstukken.

Roel Habraken | Directeur, vastgoed adviseur, R-ffect

Roel Habraken is directeur en adviseur bij R-ffect BV. Na zijn  periode als beroepsofficier bij de koninklijke landmacht, en het afronden van zijn master Implementation and Change Management heeft Roel in 2007 de overstap gemaakt naar de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Vanuit diverse adviesrollen heeft hij bij meer dan 20 zorginstellingen diverse onderdelen van het ontwikkel, beheer en onderhoudsproces vorm gegeven. Vanuit deze ervaring tracht hij de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed te concretiseren en versnellen met zijn team van professionals.

Bent u er klaar voor om uw vastgoed naar een nieuwe generatie te brengen?
Ontdek alle innovaties en oplossingen tijdens het congres De nieuwe generatie Zorgvastgoed!